فویل آلومینیوم  فویل آلومینیوم


فویل آلومینیوم برای کاربردهای تکنیکی :

شرکت آلومینیوم هزاره سوم فعال در زمینه فروش فویل آلومینیوم جهت مصرف در صنایع تولیدی دیواره های ضد آتش، درب های ضد آتش، فیبر نوری و کابلهای الکتریکی می‌باشد.

 

فویل آلومینیوم

 

* کاربرد فویل آلومینیوم برای مصارف تکنیکی

 

طراحی وب سایت - طراحی سایت