Log directory is not writable - please CHMOD SPCo/log/logs to 777
فویل آلومینیوم  فویل آلومینیوم

فویل آلومینیوم خانگی


ویژگی های منحصر بفرد فویل آلومینیومی باعث استفاده روز افزون این محصول در مصارف خانگی شده است (از پخت غذا تا فریز کردن مواد غذایی)

در دهه اخیر مصرف فویل آلومینیوم به عنوان یک جزء جدایی ناپذیر از آشپزی مخصوصا در آشپزخانه های صنعتی کاربرد به سزایی پیدا کرده است.

شرکت آلومینیوم هزاره سوم ( فویل آلومینیوم جمیل ) به عنوان تولید کننده این محصول برای هر دو مورد مصارف غذایی و خانگی (به عنوان مثال ظرف یکبار مصرف )رنج کاملی از این محصول را ارائه می نماید.

ضخامت های 9 تا 80 میکرون عموما مصارف خانگی و غذایی دارند.

امکان بسته بندی در طول ها، عرض ها و وزن های مورد تقاضای مشتریان گرامی این شرکت مهیا می باشد.

فویل آلومینیوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امکان بسته بندی در طول ها ،عرض ها و وزن های مورد تقاضای مشتریان گرامی این شرکت مهیا می باشد.

در ذیل تعدادی از بسته بندی های مرسوم مورد اشاره قرار گرفته است:

طراحی وب سایت - طراحی سایت