فویل آلومینیوم  فویل آلومینیوم

بسته بندی‌های قابل انعطاف

فروش فویل آلومینیوم مورد مصرف بسته بندی مواد غذایی: رنج این گروه محصولات دارای مشخصات فیزیکی زیر می باشد:

رنج محصولات


ابعاد

0.060-0.60


ضخامت   (mm)

100-800


عرض      (mm)

76-152


کر داخلی (mm)

UTS(mpa)
مشخصات فیزیکی

max

min

50mmدرطول %E(min)

Temper

ضخامت(mm)

165

125

2

M

1200

140

105

3

H14

130

90

5

H16

180

35

2

M

8011

* کاربرد فویل آلومینیوم برای مصارف قابل انعطاف

طراحی وب سایت - طراحی سایت