Log directory is not writable - please CHMOD SPCo/log/logs to 777
فویل آلومینیوم  فویل آلومینیوم

تاریخچه:

تولید فویل آلومینیوم به شروع قرن بیستم مربوط می شود.تا قبل از سال 1900 مقدارکمی فویل آلومینیوم به روش چکش کاری تولید می شده است.

در سال 1908فردی به نام آلفرد گاتچی در سوئیس به روش پک رولینگ موفق به تولید فویل آلومینیوم به ضخامت 50 میکرون شد.عملیات تولید با روی هم گذاشتن دو یا چند ورق آلومینیومی و و نورد مجدد به دفعات زیاد انجام می گرفت.

در سال 1910شخص دیگری به نام ویکتور نهر روشی را جهت تولید اتوماتیک فویل آلومینیومی ابداع کرد.وی با این روش ماهیانه 200کیلوگرم فویل آلومینیوم به ضخامت 30 تا 40 میکرون تولید نمود.

تا سال 1915 فویل آلومینیوم تنها جهت پیچش به دور شکلات به صورت چاپ شده و حتی  امباس شده مورد مصرف قرار می گرفت.

تا سال 1920 بسیاری از مشکلات تولید فویل آلومینیوم همچون عملیات حرارتی و برش رول به رول و سنگ زنی غلطک های نورد جهت تولید فویل آلومینیوم بازبینی و رفع گردید.

در آن هنگام پیشروترین شرکت در زمینه تولید فویل آلومینیوم در جهان شرکت Rheinidche Blattmetall در آلمان بوده است که موفق به تولید فویل آلومینیوم به ضخامت 12 میکرون و عرض 320 میلی متر با سرعت 12 تا 24 متر بر دقیقه شده بود.

پس از پایان جنگ جهانی دوم تولید فویل آلومینیوم با بکارگیری دستگاه های نورد فویل آلومینیوم به عرض 510 میلی متر و سرعت 80 متر بر دقیقه آغاز شد.

از دهه 1950تا 1960 تولید ماشین آلات نورد فویل آلومینیوم از کیفیتی امروزی تر بهره گرفته به طوری که سرعت تولید دستگاه ها به 500 متر بر دقیقه نیز می رسید.

دستگاه های روز دنیا هم اکنون سرعت تولیدی بالغ بر 2200 متر بر دقیقه را دارا می باشند.


طراحی وب سایت - طراحی سایت