Log directory is not writable - please CHMOD SPCo/log/logs to 777
فویل آلومینیوم  فویل آلومینیوم

صرفه اقتصادی فویل آلومینیوم

فویل آلومینیوم در مقایسه با مواد قابل استفاده دیگر در کاربرد هایی همچون:حفاظت مواد،تولید هادی های الکتریکی،برای انعکاس امواج رادیویی و حرارتی و کاربرد های هنری و... دارای برتری های زیر می باشد:


- عمر طولانی

فویل آلومینیوم دارای سختی طبیعی در سطوح خود می باشد.

وجود لایه ای شفاف از اکسید آلومینیوم روی سطح آن مانع از اکسید شدن مجدد آن سطح می شود،در نتیجه کیفیت سطح دربسیاری از کاربرد ها ثابت و ماندگار است.


- قیمت پایین

آلومینیوم تقریبا سه برابر سبک تر از قلع می باشد.بنابراین در وزن مساوی مساحتی حدود 3 برابر مساحت قلع را پوشش می دهد.آلومینیوم تقریبا چهار برابر سبک تر از سرب می باشد. بنابراین در وزن مساوی مساحتی حدود  4 برابر مساحت سرب را پوشش می دهد.


- موجودی کره زمین

تامین این فلز در کره زمین نسبت به بسیاری از فلزات مشابه سهل تر و ارزان تر است.


-  ارتباط بی مانند ویژگی ها :

  • پیچش و فرم گیری عالی
  • بالاترین میزان هدایت گرمایی والکتریکی در واحد وزن
  • مقاومت بسیار بالا به خوردگی
  • غیر سمی
  • سبک
  • دارای قابلیت انعکاس بالا
  • عایق ایده آل رطوبت
  • قابل بازیافت

    طراحی وب سایت - طراحی سایت