Log directory is not writable - please CHMOD SPCo/log/logs to 777
فویل آلومینیوم  فویل آلومینیوم

شرایط استاندارد و ویژگی های سطحی


شرایط استاندارد متفاوت به لحاظ شیمیایی،مکانیکی و تمپر به همراه ویژگی های سطحی بسیار متفاوت قابل تولید می باشد. از جمله می توان موارد زیر را بیان نمود:

- آلیاژهای قابل استفاده برای فویل آلومینیوم بسیار متنوع می باشند، به همین دلیل آلیاژهای مذکور در سه گروه تحت عناوین 1XXXو3XXXو8XXX طبقه بندی می گردند.برای مثال برای گروه 1XXX آلیاژهای 1050و1100و1200 کاربردهای بیشتری دارند،همچنین برای گروه 8XXX آلیاژهای 8011و8111و8006 دارای کاربرد های وسیع تری می باشند.عمومی ترین آلیاژ فویل آلومینیوم در گروه 3XXX آلیاژ 3003 می باشد.

-  فویل آلومینیوم آنیل شده که به روش حرارتی نرم شده است.

-  فویل سخت که با عملیات نورد سخت کاری شده است.

-  فویل الومینیوم نیمه سخت که سختی آن مابین دو گروه فوق می باشد.

-  هر دو سطح آلومینیوم براق و از جلای بالا برخودار است.

-  هردو سطح فویل به شدت براق شده است.

-  یک سطح فویل مات می باشد.

-  هر دو سطح فویل مات می باشد.

طراحی وب سایت - طراحی سایت