Log directory is not writable - please CHMOD SPCo/log/logs to 777
فویل آلومینیوم  فویل آلومینیوم

درب بطری

سطحی درخشان، اشکال مختلف و رنگ های متفاوت کلیه نیازهایی هستند که در تولید درب بطری ها مد نظر قرار می گیرد.

آلومینیوم دقیقا تمام این نیاز ها را برآورده می سازد.

شاخص های کلیدی:

آلومینیوم نسبت به نور و گازها غیر قابل نفوذ بوده و به سادگی شکل مورد نظر را می گیرد بعلاوه با مواد دیگر قابل استفاده می باشد.

شرکت آلومینیوم هزاره سوم میلاد( فویل آلومینیوم جمیل ) قابلیت تولید رنج ضخامت 0.190 to 0.220 mm از انواع آلیاژهای آلومینیومی جهت استفاده در تولید درب های بطری را دارد.

موارد کاربرد:

v درب های تحت فشار یا ساده جهت مخمر ها و نوشیدنی های گازدار

v درب های بطری های دارویی

v کارتریج های دندانپزشکی

طراحی وب سایت - طراحی سایت