Log directory is not writable - please CHMOD SPCo/log/logs to 777
فویل آلومینیوم  فویل آلومینیوم

استفاده از رول فویل آلومینیوم

برای مصارف خانگی و بهداشتی رول های بزرگ فویل آلومینیوم با قطرهای کمتر را به وسیله ی دستگاه های مخصوص به رول های کوچکتر در بسته بندی های کوچکتر روانه بازار فروش فویل آلومینیوم می کنند .

برای مثال در موارد بهداشتی از فویل آلومینیوم در قسمت آزمایشگاه برای پوشاندن ظروف بدون درب ، سطوح آلوده و غیره استفاده می کنند . در موارد خانگی فویل آلومینیوم را جهت جلوگیری از خشک شدن نان انواع پای مورد استفاده قرار میدهند.
در زمان پخت برای پیشگیری  از سوختن نان انواع پای باید فویل آلومینیوم را دور تا دور ظرف قرار داد تا حرارت مستقیم به ظرف برخورد نکند و حرارت منحرف شود ، به این صورت که یک تکه فویل را به سه قسمت تقسیم کرده و با گیره محکم می کنند  وتا پخت نهایی زمان میدهند.

طراحی وب سایت - طراحی سایت