Log directory is not writable - please CHMOD SPCo/log/logs to 777
فویل آلومینیوم  فویل آلومینیوم
فویل آلومینیوم داری چگالی بسیار پایینی است.
این چگالی برابر با 7075A برابر با 2/81gcm3 می باشد که در میان دیگر آلیاژها آلومینیوم بهترین آلیاژ کارپذیر می باشد،
که دارای ویژگی هایی از جمله مقاومت به خوردگی ، استحکام به وزن بالا و هدایت کننده حرارت زیاد می باشد.
آلیاژ فویل آلومینیوم 7075 یکی از مهمترین و مستحکم ترین آلیاژها می باشد
که بیشتر برای ساخت اجزاء مختلف دفاعی و نظامی و هوا فضا از آن استفاده می کنند

طراحی وب سایت - طراحی سایت